Схема за връзване на ключ с лампа

Этот сигнал необходимо усилить и обеспечить его передачу на мощный контакт для коммутации нагрузки. Единият индикатор свети, когато помпата работи, а другият — когато не работи. Повече информация за примерни сцени на осветление с интегриран контрол на щори, мултимедия и климатизация можете да видите тук. Комуникацията в системата е двупосочна, което на практика означава, че при промяна на дадено осветление от един стенен панел или дистанционно управление, неговото текущо състояние ще се обнови върху всички останали. При това в театрите и кинозалите трябва да се постигне възможност за регулиране на интензивността на осветлението, което при нормални обстоятелства не е възможно да се постигне с луминесцентните лампи. фиг.6 Най-важният съставен елемент в тази схема е трансформаторът, който има три намотки.

Всеки от бутоните на дадено дистанционно управление се програмира за избрана функционалност — от контрол на конкретна линия (осветление, уред, щора), до стартиране на поредица от действия в системата (сцена) или пълно изключване на избрана група уреди и осветления. Нещата като логика и схема са съвсем прости, затова ще се спрем на практическото свързване на ключовете и лампата, т.е. на монтажа. Готовите сцени могат да се стартират и автоматично, когато са изпълнени избрани условия — след определен час на деня, при наличие на движение в определена зона, при събуждане, напускане или прибиране в дома и др. Във вторият девиаторен ключ влизат двата проводника от първия ключ и излиза фазов проводник, отиващ към лампата. Освен изключване на всички осветления, общото изключване може да осигури спускане на всички щори, пълно изключване или установяване в икономичен режим на всички климатици, спиране на всички радиатори на парното отопление, изключване на захранването до всички управляеми контакти и др.
Позволява да заложите основата на система от съвременен тип, с много възможности за допълнително надграждане по всяко време. Потолочные датчики обычно имеют круговой обзор 360о по горизонтали, который распространяется конусом сверху вниз. Електроматериалознание и електрически инсталации с проектиране, Издателство „Техника“София, 2006, с. 104-105. ISBN -10:954-03-0536-5. Това се постига чрез шунтиране на мястото на прекъсването.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.