2 матриця ансоффа та тривимірна схема абеля

2 матриця ансоффа та тривимірна схема абеля
Які Ви занєте основні етапи і параметри аналізу галузі? Тут аналізуються ринки, на яких функціонує підприємство, а також галузь в цілому. Залежно від спрямованості на види діяльності виділяють стратегічні, довгострокові (тактичні) та короткострокові (оперативні) цілі. Така позиція є результатом квазімонополії або надійно захищеного технологічного лідерстваСильнаТакий бізнес вибирає свою стратегію незалежно від дій конкурентів і має перед ними пенні переваги.


Якщо з часом СОБ переміщаються на матриці в напрямку з нижнього лівого у верхній правий кут, де висока рентабельність, низькі фінансові потреби і ризики, можна вважати, що стратегія щодо цих СОБ вибрана вірно. Стратегічне бачення відображує погляди вищого керівництва на те, якою може бути організація при сприятливих обставинах. Якісно розроблена стратегія повинна враховувати перераховані чинники, що дозволить своєчасно і без зайвих витрат її реалізувати. Рисунки повинні бути виконані чітко і охайно, з застосовуванням інструментів для креслення, тушшю, олівцем, фломастером, фарбою чи пастою. Таким чином, цілі підприємства трактуються не стільки в плані виробництва і збуту яких-небудь продуктів і отримання прибутку, скільки з позиції задоволення різних потреб пов’язаних з ними груп, наприклад, споживачів, постачальників, конкурентів, інвесторів, суспільства в цілому.

Критеріями ефективності цілей є: 1. Конкретність і вимірність. Стратегія 2 „Товарна експансія» застосовується на старих але ненасичених ринках, куди виходять з новим або суттєво вдоскона­леним товаром з метою збільшення продаж, вишукуючи ринкові ніші. Мета організації є основою для постановки цілей її підрозділів. Profit Impact of Marketing Strategy) Передбачає визначення кількісних закономірностей впливу чинників виробництва на кінцеві результати діяльності підприємства (рентабельність, прибуток), виходячи з аналізу емпіричного матеріалу про досвід функціонування значної кількості промислових підприємств. Тому для того, щоб утриматися на гребені успіху, менеджерам необхідно постійно вдосконалювати стратегію ведення бізнесу.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.