Голодомор1921 1923 карти схеми таблици

голодомор1921 1923 карти схеми таблици
Якщо не враховувати дві євразійські імперії — Російську й Османську, то площа етнографічної України була більшою, ніж територія будь-якої європейської країни — 739 тис. кв. км. Пізніше до жертв голодомору додали жертв політичних репресій і примусових виселень, що цілком зрозуміло. Висновок роками ігнорували, хоча опоненти були неспроможні полемізувати по суті. Законодательные акты и постановления Среди историков, публицистов и политиков, придерживающихся точки зрения о намеренной организации массового голода в УССР, в качестве подтверждающих их мнение фактов приводится ряд законов и постановлений, изданных в 1932—1933 годах.


Література. В 1934 р. було створено Спілку письменників України, для уніфікації та контролю влади за літературним процесом в рамках соціалістичного реалізму, суть якого полягала в оспівуванні соціалістичного раю та пропаганді комуністичного будівництва. Накануне распада СССР интерпретация голода 1930-х годов как намеренного уничтожения украинской нации закрепилась на Украине и стала одним из идеологических оснований для прекращения союзных связей и обретения самостоятельности[32]. С середины 1990-х годов слово «голодомор» (англ. Негативну роль у цьому зіграло і назване вище розмаїття оцінок демографічних втрат.

При цьому є теза, з якою погоджується кожна із сторін: точну цифру загиблих установити неможливо. Це зумовлюється як самим характером злочину, так і незадовільними результатами роботи державних органів реєстрації громадянського стану (ЗАГС) в УСРР 1932-1933 роках. Головним осередком науки залишалась ВУАН, яку в 1936 р. було перейменовано на Академію наук УРСР. У науково-дослідних інститутах було досягнуто вагомих результатів, М. Крилов та М. Боголюбов створили нову наукову галузь — нелінійну механіку. Крім того, 17 млн пудів призначалося виокремити з надходжень продподатку для створення губернських фондів комнезамів. Було опрацьовано й техніку замовчування голоду в Україні. 4 серпня 1921 р. політбюро ЦК КП(б)У прийняло резолюцію, що не потребує пояснень: «Вказати губкомам, що під час проведення кампанії необхідно розрізняти заклик До боротьби з голодом в Росії від боротьби з неврожаєм на Україні.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.